Bewaak uw technische installaties met de veelzijdige Octalarm-IP alarmmelder. Mede door schaalvergroting van bedrijven worden technische installaties omvangrijker en gecompliceerder. De eisen die gesteld worden aan de bewaking en alarmering bij technische storingen nemen hierdoor toe. Adésys BV speelt hierop in met de Octalarm-IP alarmmelders. Een concept waarbij rechtstreekse alarmering, registratie van alle gebeurtenissen en bewaking van de gehele alarmeringsketen centraal staan. 

Betrouwbaarheid

De Octalarm-IP is een alarmmelder met overzichtelijke bediening. Nieuw is de mogelijkheid van een tweede belverbinding, bijvoorbeeld alarmering over GSM als de vaste telefoonlijn mocht uitvallen. Uw alarm komt dus altijd door.

alarmHet Adésys Controle Centrum (ACC)

De Octalarm-IP is via internet te koppelen aan het Adésys Controle Centrum. Zo houdt u, via internet, overzicht over uw alarmeringsapparatuur. Voor de eindgebruiker verschaft dit gedetailleerde informatie met betrekking tot de alarmopvolging, toestand van de installatie, en bereikbaarheid van de apparatuur. De installateur verkrijgt een betere diagnose van de installatie en controle van de instellingen.

 

Enkele technische eigenschappen van deze alarmmelder:

  • Melding naar telefoon d.m.v. vaste spraak of zelf-ingesproken bericht
  • Melding naar (alfa-) numerieke semafoon of meldcentrale
  • Melding d.m.v. SMS bericht naar mobiele telefoon
  • Melding d.m.v. E-mail
  • Uitgebreide datalogger voor de laatste acties (met datum en tijd)
  • Wandmodel, (BxHxD = 233x174x55mm)
  • Van 2 tot 12 digitale ingangen voor alarmen
  • PSTN (analoog) en/of GSM-uitvoeringen
  • Uitgebreide datalogger voor de laatste acties (met datum en tijd)
  • Noodvoeding

Voorbeelden van toepassingen

De Octalarm-IP alarmmelders worden veel gebruikt voor het bewaken van kritische processen. In de tuinbouw bijvoorbeeld voor de bewaking van de kassen of in de intensieve veehouderij voor de bewaking van stallen. Ook in de industrie wordt de Octalarm-IP veelvuldig ingezet voor het bewaken van machines of productieprocessen.