Bewaak uw technische installaties met de veelzijdige Octalarm-Touch alarmmelder. Mede door schaalvergroting van bedrijven worden technische installaties omvangrijker en gecompliceerder. De eisen die gesteld worden aan de bewaking en alarmering bij technische storingen nemen hierdoor toe. Adésys BV speelt hierop in met de Octalarm-Touch alarmmelders. Een concept waarbij rechtstreekse alarmering, registratie van alle gebeurtenissen en bewaking van de gehele alarmeringsketen centraal staan.

Betrouwbaarheid

De Octalarm-Touch is een alarmmelder met overzichtelijke touchscreen bediening.  De melder heeft drie parallelle belverbindingen: een analoge lijn (PSTN), vast internet via VPN (VoIP/SIP) en een draadloze 4G verbinding via VPG (GSM). Mocht bijvoorbeeld alarmering over de vaste telefoonlijn uitvallen, wordt er gealarmeerd over GSM of VoIP. Uw alarm komt dus altijd door.

Portal.octalarm.com

De Octalarm-Touch is via internet te koppelen aan portal.octalarm.com. Zo houdt u, via internet, overzicht over uw alarmeringsapparatuur. De eindgebruiker kan de melder zo instellen en beheren op afstand en heeft inzicht in de actuele status van alarmen. Als daarnaast de gratis app Adesys Alarm wordt gedownload, heeft u letterlijk vanuit uw broekzak toegang tot uw melder. De installateur verkrijgt via de portal en de app een betere diagnose van de installatie, heeft controle over de instellingen en kan op afstand ondersteuning bieden.

Enkele technische eigenschappen van deze alarmmelder:

• Melding naar telefoon via automatisch gegenereerd spraakbericht
• Melding naar (alfa-) numerieke semafoon via SOAP protocol
• Melding als sms-bericht naar mobiele telefoon
• Meldingvia e-mailbericht
• Volledig logboek met audittrail en makkelijke filterfuncties (met datum en tijd)
• Wandmodel, (BxHxD = 280x240x42mm)
• 8 alarmingangen, uit te breiden met externe module EM-8001 voor maximaal 2x 8 extra alarmingangen
• 2 schakelbare relaisuitgangen en 2 open collector uitgangen voor externe zoemer en/of zwaailicht
• Ingebouwde noodvoeding (LiFePO4) voor melding bij spanningsuitval

Voorbeelden van toepassingen

De Octalarm-Touch alarmmelders worden veel gebruikt voor het bewaken van kritische processen. In de tuinbouw bijvoorbeeld voor de bewaking van de kassen of in de intensieve veehouderij voor de bewaking van stallen. Ook in de industrie wordt de Octalarm-Touch veelvuldig ingezet voor het bewaken van machines of productieprocessen.